Przedłużamy rekrutację do klasy VII na rok szkolny 2018/2019.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Gimnazjalnymi Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu ogłasza nabór do klasy VII na rok szkolny 2018/2019. Rodzice zainteresowani przeniesieniem dziecka do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Gimnazjalnymi Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu powinni przedłożyć podanie w sekretariacie szkoły

Zarządzenia


ZARZĄDZENIE Nr 1/2018
Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Gimnazjalnymi Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu z dnia 18 września 2018 r. ws. procedury uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego - pobierz