Przedłużamy rekrutację do klasy VII na rok szkolny 2018/2019.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Gimnazjalnymi Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu ogłasza nabór do klasy VII na rok szkolny 2018/2019. Rodzice zainteresowani przeniesieniem dziecka do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Gimnazjalnymi Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu powinni przedłożyć podanie w sekretariacie szkoły

Zarządzenia


ZARZĄDZENIE Nr 11/2016 Dyrektora Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu z dnia 22 września 2016 r. ws. dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych - pobierz