- Tylko u NAS -

Zarządzenia


ZARZĄDZENIE Nr 11/2016 Dyrektora Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu z dnia 22 września 2016 r. ws. dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych - pobierz