Przedłużamy rekrutację do klasy VII na rok szkolny 2018/2019.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Gimnazjalnymi Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu ogłasza nabór do klasy VII na rok szkolny 2018/2019. Rodzice zainteresowani przeniesieniem dziecka do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Gimnazjalnymi Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu powinni przedłożyć podanie w sekretariacie szkoły

Rok szkolny 2010/2011Rok szkolny 2010/2011

Anna Gierlak
(uczennica klasy III)
 • laureatka konkursu matematycznego w województwie podkarpackim
 • laureatka VI Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów
 • laureatka XXVI Konkursu Matematycznego (w pionie liceum)
 • finalistka konkursu fizycznego w województwie podkarpackim

Patryk Szczepański
(uczeń klasy II)
 • laureat konkursu matematycznego w województwie podkarpackim
 • finalista konkursu fizycznego w województwie podkarpackim

Hubert Szolc
(uczeń klasy III)
 • finalista konkursu fizycznego w województwie podkarpackim
 • finalista konkursu matematycznego w województwie podkarpackim

Rafał Tryniecki
(uczeń klasy III)
 • finalista VI Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów
 • finalista konkursu fizycznego w województwie podkarpackim

Michał Solarz
(uczeń klasy III)
 • finalista konkursu Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego

Paweł Bukalski
(uczeń klasy III)
 • laureat konkursu informatycznego w województwie podkarpackim