Przedłużamy rekrutację do klasy VII na rok szkolny 2018/2019.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Gimnazjalnymi Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu ogłasza nabór do klasy VII na rok szkolny 2018/2019. Rodzice zainteresowani przeniesieniem dziecka do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Gimnazjalnymi Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu powinni przedłożyć podanie w sekretariacie szkoły

Rok szkolny 2008/2009Rok szkolny 2008/2009

Mateusz Dombrowski
(uczeń klasy II)
  • laureat konkursu matematycznego w województwie podkarpackim (II miejsce)
  • finalista IV Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów
  • finalista IX Podkarpackiego Konkursu Matematycznego im. F. Lei dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych