Przedłużamy rekrutację do klasy VII na rok szkolny 2018/2019.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Gimnazjalnymi Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu ogłasza nabór do klasy VII na rok szkolny 2018/2019. Rodzice zainteresowani przeniesieniem dziecka do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Gimnazjalnymi Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu powinni przedłożyć podanie w sekretariacie szkoły

Rekrutacja

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Gimnazjalnymi Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu ogłasza nabór do klasy VII na rok szkolny 2018/2019. Rodzice zainteresowani przeniesieniem dziecka do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Gimnazjalnymi Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu powinni w terminie do 30 kwietnia 2018 roku przedłożyć podanie w sekretariacie szkoły.

Niezbędne dokumenty:
1. Podanie (dostępne na stronie szkoły lub w sekretariacie)
2. Świadectwo ukończenia klasy V
3. Wykaz ocen z I półrocza klasy VI
4. Opłata wpisowa 50 zł (bezzwrotna, uiszczana w sekretariacie szkoły).

Rekrutacja trwa od 29.01.2018 r. - 30.04.2018 r.

Od 22.06.2018 r. do 27.06.2018 r. prosimy o dostarczenie świadectwa promocyjnego do klasy siódmej. W oparciu o nie nastąpi rekrutacja do szkoły i dalsza procedura przeniesienia ucznia do naszej szkoły.

Podanie - pobierz