Szkoła Podstawowa z Oddziałami Gimnazjalnymi Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu ogłasza nabór do klasy VII na rok szkolny 2018/2019. Rodzice zainteresowani przeniesieniem dziecka do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Gimnazjalnymi Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu powinni w terminie do 30 kwietnia 2018 roku przedłożyć podanie w sekretariacie szkoły

Rada Rodziców

przewodniczący:Janusz Szostek
z-ca przewodniczącego:Janusz Polak
sekretarz:Dariusz Igielski
skarbnik:Marzanna Amarowicz-Lück