- Tylko u NAS -

Rada Rodziców

przewodniczący:Janusz Szostek
z-ca przewodniczącego:Janusz Polak
sekretarz:Dariusz Igielski
skarbnik:Marzanna Amarowicz-Lück