Przedłużamy rekrutację do klasy VII na rok szkolny 2018/2019.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Gimnazjalnymi Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu ogłasza nabór do klasy VII na rok szkolny 2018/2019. Rodzice zainteresowani przeniesieniem dziecka do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Gimnazjalnymi Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu powinni przedłożyć podanie w sekretariacie szkoły

Prasa o NAS

Życie Podkarpackie, 30 marca 2016 roku,

Życie Podkarpackie, 23 marca 2016 roku,
Nasz Przemyśl, maj 2016 roku,
Nasz Przemyśl, marzec 2016 roku,Nasz Przemyśl, październik 2015 roku,Życie Podkarpackie, 20 maja 2015 roku,Gazeta przemyska, 14.04-20.04.2015 roku,Życie Podkarpackie, 3 grudnia 2014 roku,Życie Podkarpackie, 19 listopada 2014 roku,Życie Podkarpackie, 5 listopada 2014 roku,Gazeta przemyska, 8 lipca 2014 roku,Życie Podkarpackie, 19 marca 2014 roku,Nasz Przemyśl, Nr 5(115), maja 2014 roku,Życie Podkarpackie, 14 maja 2014 roku,Życie Podkarpackie, 23 kwietnia 2014 roku,Życie Podkarpackie, 14 sierpnia 2013 roku,Życie Podkarpackie, 22 maja 2013 roku,Gazeta przemyska, 2.04-9.04 2013 roku,Życie Podkarpackie, 27 marca 2013 roku,