Przedłużamy rekrutację do klasy VII na rok szkolny 2018/2019.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Gimnazjalnymi Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu ogłasza nabór do klasy VII na rok szkolny 2018/2019. Rodzice zainteresowani przeniesieniem dziecka do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Gimnazjalnymi Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu powinni przedłożyć podanie w sekretariacie szkoły

Pedagog szkolny

Godziny pracy pedagoga szkolnego
mg Elżbieta Sawicka

Poniedziałek8.00 – 10.00
Wtorek 13.30 - 14.30
Środa 8.00 – 10.00
Czwartek 14.00 - 15.00
Piątek 12.30 – 13.30


Godziny pracy psychologa szkolnego
mgr Joanna Bielówka

Poniedziałek13.15 - 15.15
Środa 12.15 - 15.15
Piątek 12.15 – 14.15