W dniu 6 listopada w Młodzieżowym Domu Kultury w Przemyślu odbył się III Konkurs Piosenki Patriotycznej dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Naszą szkołę godnie reprezentowały uczennice: Ksenia Ficak (kl.7b), Klaudia Tadla (kl.7b), Katarzyna Marmura (kl.8b), Aleksandra Barycka (kl.8b), Jagoda Wasiewicz (kl.8b) i Zuzanna Nizio (kl.8b).

Ponad dwustu młodych ludzi otrzymało z rąk marszałka Władysława Ortyla stypendia i nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne. Uroczystość odbyła się w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie 15 października 2018 roku. To już 11. edycja gali „Nie zagubić talentu”.

W piątek 26 października uczniowie klas VII a i VII b oraz III a gimnazjum uczestniczyli wraz z wychowawcami w krótkiej wycieczce do jednostki wojskowej w Przemyślu. Z okazji Święta V Batalionu Strzelców Podhalańskich przygotowano tam dla zwiedzających mnóstwo atrakcji.

W tym roku obchody Dnia Edukacji Narodowej trwały nieco dłużej niż zwykle. Ponieważ 14 października wypadało w niedzielę, niektórzy uczniowie już w piątek złożyli życzenia swoim nauczycielom, a Rada Rodziców przygotowała dla kadry pedagogicznej słodki upominek. W poniedziałek do życzeń dołączyli się przedstawiciele Rady Samorządu Uczniowskiego

O szkole

Organem prowadzącym nasza szkołę jest Stowarzyszenie Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu, jednej z najstarszych szkół w Polsce, która w 2008 roku obchodziła jubileusz 380-lecia. Kładziemy duży nacisk na poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialność za edukację młodzieży. Pod okiem wysoko wyspecjalizowanej kadry pedagogicznej młodzież ma możliwość kształcenia umiejętności i kompetencji oraz rozwijania swoich zainteresowań. Z godzin dyrektorskich zostały rozszerzone przedmioty ścisłe: matematyka, fizyka, biologia, chemia. Szkoła posiada szeroką ofertę dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowie napotykający na problemy edukacyjne mają zorganizowaną pomoc w formie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych.
Dbamy także o rozwój fizyczny młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych w obrębie Uczniowskiego Klubu Sportowego "UKS GIM- TEAM".
Szkoła podejmuje także działania profilaktyczne i wychowawcze. Za priorytet działalności wychowawczej przyjmuje się zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego wszechstronnego rozwoju oraz przygotowanie do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności, a także kształtowania postaw prozdrowotnych. W szkole zatrudniony jest pedagog szkolny, który ściśle współpracuje z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną. Młodzież naszej szkoły jest aktywna w różnych dziedzinach działalności edukacyjnej i społecznej. Osiąga sukcesy między innymi w konkursach recytatorskich, zawodach sportowych, a także w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.