Przedłużamy rekrutację do klasy VII na rok szkolny 2018/2019.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Gimnazjalnymi Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu ogłasza nabór do klasy VII na rok szkolny 2018/2019. Rodzice zainteresowani przeniesieniem dziecka do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Gimnazjalnymi Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu powinni przedłożyć podanie w sekretariacie szkoły

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

1. Inauguracja roku szkolnego. 01 września 2016 r.
2. Spotkania z rodzicami uczniów klas I – III
Wybór Rad Oddziałowych i Rady Rodziców.
14 września 2016 r..
3. Pasowanie uczniów klas I na gimnazjalistów. 28 września 2016 r.
4. Dzień Edukacji Narodowej.
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
14 października 2016 r.
5. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych. 31 pażdziernik 2016 r.
6. Święto Niepodległości - dzień wolny od pracy. 11 listopada 2016 r.
7. Spotkania z rodzicami uczniów klas I-III. 16 listopada 2016 r.
8. Zimowa przerwa świąteczna. 23 - 31 grudnia 2016 r.
9. Trzech Króli – dzień wolny od pracy. 06 stycznia 2017 r.
10. Rada klasyfikacyjna dla ucz. klas I-III. 13 stycznia 2017 r.
11. Koniec I-go półrocza. 13 stycznia 2017 r.
12. Ferie zimowe. 16-29 stycznia 2017 r.
13. Spotkania z rodzicami uczniów klas I-III. 1 lutego 2017 r.
14. Spotkania z rodzicami uczniów klas I – III. 15 marca 2017 r.
15. Rekolekcje Wielkopostne. marzec 2017 r.
16. Wiosenna przerwa świąteczna. 13-18 kwietnia 2017 r.
17. Egzamin gimnazjalny. 19-20-21 kwietnia 2017 r.
18. Święto Pracy - dzień wolny od pracy. 01 maja 2017 r.
19. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych. 2 maja 2016 r.
20. Święto Konstytucji 3 Maja. 03 maja 2016 r.
21. Spotkania z rodzicami uczniów klas I - III.
Poinformowanie o przewidywanych rocznych ocenach.
17 maja 2017 r.
22. Boże Ciało - dzień wolny od pracy. 15 czerwca 2017 r.
23. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych. 16 czerwca 2016 r.
24. Rada klasyfikacyjna dla uczniów klas I-III. 21 czerwca 2017 r.
25. Giełda podręczników szkolnych. 21 czerwca 2017 r..
26. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych. 22 czerwca 2017 r.
27. Zakończenie rocznych zajęć dla klas I i III. 23 czerwca 2017 r.
28. Ferie letnie. 24 czerwca – 31 sierpnia 2017 r.
29. Egzaminy poprawkowe dla uczniów klas I i II. 28-30 sierpnia 2017 r.