Rozpoczęcie roku szkolnego miało w naszej szkole szczególny charakter. Zmieniliśmy bowiem swoją siedzibę i przenieśliśmy działalność z gmachu I Liceum Ogólnokształcącego do budynku przy ul. Dworskiego 25.

Ponad dwustu młodych ludzi otrzymało z rąk marszałka Władysława Ortyla stypendia i nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne. Uroczystość odbyła się w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie 15 października 2018 roku. To już 11. edycja gali „Nie zagubić talentu”.

Nie gniewaj się na mnie, Polsko!

Dodane przez pawpol dnia czw., 12/05/2019 - 12:21

29 listopada br. o godzinie 12.00 w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej odbył się koncert pt. „Nie gniewaj się na mnie, Polsko” zorganizowany przez Szkołę Podstawową Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu i Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych. Partnerem przedsięwzięcia było Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej oraz Centrum Kulturalne w Przemyślu.

Koncert był wydarzeniem artystycznym o zasięgu regionalnym, które w oryginalny i niekonwencjonalny sposób wpisało się w obchody 101. rocznicy Odzyskania Niepodległości. Twórcy widowiska zwrócili uwagę na wielowymiarowość wolności odzyskanej w roku 1918, która w kolejnych dekadach bywała w różnej formie i z różnorakich powodów tracona. W programie pojawiły się ważne kompozycje muzyki niezależnej lat 80., uwypuklające aspekt XX-wiecznych dążeń wolnościowych. Wśród wielu utworów artyści wykonali między innymi "Mury" Jacka Kaczmarskiego, "Kto Cię obroni, Polsko" KSU oraz tytułowy "Nie gniewaj się na mnie, Polsko" Sztywnego Pala Azji.

Widowisko artystyczne zostało otwarte przez prowadzących - uczniów Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu: Alicję Kisiel i Karola Dawnisa. Następnie dyrektor szkoły - p. Magdalena Dranka-Sowa krótko przedstawiła ideę koncertu oraz powitała zaproszonych gości. Wśród przedstawicieli różnych środowisk miasta i regionu, którzy swoją obecnością uświetnili uroczystość byli m. in. p. Henryk Prochowski - dyrektor Biblioteki Publicznej w Przeworsku oraz poetka p. Teresa Paryna. W gronie publiczności znaleźli się również przedstawiciele społeczności przemyskich szkół. Delegacje uczniów, nauczycieli i rad rodzicielskich przybyły ze szkół organizatorów oraz z I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu, Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu, Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu.

Koncert poprzedzono krótką prelekcją na temat kontekstu dziejowego prezentowanych później utworów muzycznych, którą wygłosił p. Jarosław Dyrda. Samą część artystyczną rozpoczął uczeń naszej szkoły Aleksander Zarębiński wierszem swojego autorstwa pt. "Ojczyzna". W dalszej części publiczność miała okazję wysłuchać wymieniane wcześniej utwory w wykonaniu chórzystów i instrumentalistów z towarzyszeniem profesorów Kingi Szewczyk i Bartłomieja Sochy z Liceum Ogólnokształcącego w Ustrzykach Dolnych oraz zespołu "VIP no RIP" w składzie: Aleksander Zarębiński - gitara i wokal, Paweł Czechowski - gitara, Miłosz Czwakiel - gitara basowa, Tomasz Chmiel - perkusja i gitara akustyczna; w sekcji muzycznej wystąpiły natomiast uczennice Szkoły Muzycznej im. Artura Malawskiego w Przemyślu oraz Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu: Kornelia Wodka, Jowita Szczęśniak i Ewa Pawłowska.

Na zakończenie głos zabrała p. Danuta Mazur przygotowująca młodzież z Ustrzyk Dolnych, która podziękowała za możliwość występu przed przemyską publicznością. Następnie razem z panią dyrektor Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu Magdaleną Dranką-Sową przekazały wyrazy wdzięczności wraz z pamiątkowym pisemnym podziękowaniem panu Janowi Jaroszowi - dyrektorowi Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej za gościnność i udostępnienie sali audiowizualnej; panu Januszowi Czarskiemu - dyrektorowi Centrum Kulturalnego w Przemyślu za zapewnienie profesjonalnej oprawy akustycznej koncertu oraz panu Ireneuszowi Zarębińskiemu - jednemu z koordynatorów przedsięwzięcia, którego zaangażowanie przyczyniło się do stworzenia widowiska na bardzo wysokim poziomie artystycznym.

Wspaniały poziom wykonania i niezwykła wrażliwość artystyczna występujących sprawiła, że koncert wywarł na publiczności niezapomniane wrażenia. Całość była rejestrowana przez Telewizję Polską Oddział w Rzeszowie.