Rozpoczęcie roku szkolnego miało w naszej szkole szczególny charakter. Zmieniliśmy bowiem swoją siedzibę i przenieśliśmy działalność z gmachu I Liceum Ogólnokształcącego do budynku przy ul. Dworskiego 25.

Ponad dwustu młodych ludzi otrzymało z rąk marszałka Władysława Ortyla stypendia i nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne. Uroczystość odbyła się w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie 15 października 2018 roku. To już 11. edycja gali „Nie zagubić talentu”.

Kwietniowe spotkania z Juliuszem Słowackim

Dodane przez pawpol dnia śr., 05/23/2018 - 11:12

10 kwietnia 2018 roku w I Liceum Ogólnokształcącym w Przemyślu odbyły się XI Kwietniowe Spotkania z Juliuszem Słowackim. Na konkurs przybyli uczniowie klas 7 szkół podstawowych oraz 2 i 3 klas gimnazjalnych z powiatu przemyskiego, wyłonieni w szkolnych eliminacjach. Głównym celem spotkania była popularyzacja życia i twórczości literackiej Juliusza Słowackiego oraz promowanie młodzieży uzdolnionej poetycko, plastycznie i muzycznie.

O godzinie 9.00 wszyscy uczestnicy zmagań spotkali się w auli szkoły. Pani Aneta Badnarczyk rozpoczęła pierwszą część recytatorską. Uczniowie prezentowali wiersze poety pt. „Smutno mi, Boże” oraz „Testament mój”. W tym samym czasie w sali filmowej uczestnicy pisali test z wiedzy o życiu i twórczości Juliusza Słowackiego.

Około godziny 11.00 pani Anna Szopa ogłosiła rozpoczęcie konkursu poezji śpiewanej. Młodzież w różnorodnych kombinacjach muzycznych przedstawiała swoje aranżacje dowolnych utworów J. Słowackiego. Następnie odbyła się druga część konkursu recytatorskiego, gdzie prezentowane były wybrane przez uczestników wiersze tego wybitnego poety.

W czasie przerw między kolejnymi kategoriami na korytarzu przed aulą można było podziwiać zgłoszone na konkurs prace plastyczne - komiksy. Uczniowie najchętniej inspirowali się Balladyną. Po zakończeniu wszystkich prezentacji jury w składzie: p. Aneta Bednarczyk, p. Anna Szopa i p. Beata Kryńska udało się na burzliwą naradę. Po emocjach na scenie wszyscy uczestnicy spotkania przeszli do szkolnej filmoteki na film animowany pt. ,,Świteź” w reżyserii Kamila Polaka. Na koniec zostały ogłoszone wyniki w poszczególnych konkurencjach.

Naszą szkołę znakomicie reprezentowały uczennice z klasy 7b, które osiągnęły następujące wyniki:
Aleksandra Kowalik - I miejsce w konkursie wiedzy o życiu i twórczości J. Słowackiego
Zuzanna Nizio - II miejsce w konkursie poezji śpiewanej
Karolina Rojek - III miejsce w konkursie recytatorskim

Młodzież biorąca udział w konkursie doświadczyła niezapomnianych emocji, ale przede wszystkim wzbogaciła swoją wiedzę o życiu i twórczości literackiej Juliusza Słowackiego. Już czekamy na kolejne edycje!!!

Aleksandra Barycka