SZKOŁA PODSTAWOWA
STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I LO W PRZEMYŚLU


OGŁASZA REKRUTACJĘ
DO KLAS I-VIII NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Ponad dwustu młodych ludzi otrzymało z rąk marszałka Władysława Ortyla stypendia i nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne. Uroczystość odbyła się w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie 15 października 2018 roku. To już 11. edycja gali „Nie zagubić talentu”.

K O M U N I K A T

Dodane przez pawpol dnia pon., 03/04/2019 - 16:16

Szanowni Państwo!

Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu prowadzi nabór uczniów do klas I - VIII na rok szkolny 2019/2020 do końca marca br.

Jak Państwo wiedzą, w wyniku przeprowadzonej reformy edukacji oraz w związku z przekształceniem i rozwojem szkoły, od września 2019 roku planujemy przenieść naszą siedzibę do budynku przy ulicy Dworskiego 25, dzięki czemu zyskamy dostosowaną do młodszych uczniów bazę dydaktyczną i infrastrukturę (np. pomieszczenia na świetlicę, stołówkę, plac zabaw). Z uwagi na konieczność dopełnienia związanych z tym formalności urzędowych niezbędna jest dla nas informacja o liczbie uczniów, którzy podejmą naukę w naszej szkole w przyszłym roku szkolnym. W związku z tym zwracamy się z prośbą, by rodzice zainteresowani zapisaniem dzieci do naszej placówki pilnie złożyli podanie w sekretariacie szkoły (zdjęcia i pozostałe dokumenty będzie można doręczyć w późniejszym terminie).

By móc podjąć ostateczne decyzje związane ze zmianą lokalizacji (mają one zapaść jeszcze w marcu), musimy mieć możliwość oszacowania liczby oddziałów, które rozpoczną funkcjonowanie od września br. Wobec tego raz jeszcze prosimy o niezwłoczne zadeklarowanie woli zapisania dziecka do naszej placówki.

Wszelkie informacje na temat rekrutacji oraz wzory podań mogą Państwo otrzymać w sekretariacie (ul. Słowackiego 21, parter; tel. 696-650-964) lub na stronie internetowej szkoły (www.gim24.edu.pl).

Z wyrazami szacunku
Dyrekcja Szkoły
Zarząd Stowarzyszenia