Rozpoczęcie roku szkolnego miało w naszej szkole szczególny charakter. Zmieniliśmy bowiem swoją siedzibę i przenieśliśmy działalność z gmachu I Liceum Ogólnokształcącego do budynku przy ul. Dworskiego 25.SZKOŁA PODSTAWOWA
STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I LO W PRZEMYŚLU


OGŁASZA REKRUTACJĘ
DO KLAS I-VIII NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Ponad dwustu młodych ludzi otrzymało z rąk marszałka Władysława Ortyla stypendia i nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne. Uroczystość odbyła się w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie 15 października 2018 roku. To już 11. edycja gali „Nie zagubić talentu”.

Drogi Polaków do Niepodległości

Dodane przez pawpol dnia wt., 10/30/2018 - 08:04

27 września 2018 r. o godz. 9.00 w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu odbyła się konferencja historyczna Drogi Polaków do Niepodległości, wpisująca się w trwające w całym kraju przygotowania do obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Przedsięwzięcie adresowane było do dyrektorów, nauczycieli, uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, III gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, przedstawicieli środowiska oświatowego, kulturalnego, samorządowego oraz wszystkich zainteresowanych. Szkołę Podstawową z Oddziałami Gimnazjalnymi Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu reprezentował dyrektor Jarosław Dyrda oraz klasa III A gimnazjum.

W głównej – merytorycznej części konferencji znalazły się trzy referaty. Jako pierwszy głos zabrał dr Jacek Magdoń – specjalista Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Rzeszowie, który wygłosił prelekcję nt. znaczenia walki zbrojnej w dążeniu do odzyskania niepodległości przez Polskę. Następnie, o sytuacji Polaków w poszczególnych zaborach i ich postawie wobec represji zaborców opowiedziała dr Irena Kozimala – Dyrektor Instytutu Historii PWSW w Przemyślu. Ostatni wystąpił Piotr Pilch – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, który podzielił się ze słuchaczami swoimi refleksjami na temat roli współczesnej rodziny w wychowaniu patriotycznym dzieci i młodzieży. Na zakończenie wszyscy zebrani mogli obejrzeć występ artystyczny o tematyce patriotycznej w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 11 w Przemyślu.